حامیان بورس ایران
1399/08/26
12:46
به فلشهای سبز دقت کنید👆 ✅ #بیشترین ارزش معامله و حجم معامله در کل بازار بورس امروز دوشنبه ۹۹/۸/۲۶ #خودرو #خساپا #خگستر

به فلشهای سبز دقت کنید👆✅ #بیشترین ارزش معامله و حجم معامله در کل بازار بورس امروز دوشنبه ۹۹/۸/۲۶#خودرو


#خساپا


#خگسترانتهای خبر

0
0