تحلیل کاربردی هلالات
1401/02/28
08:04
#بورس_کالا 27 اردیبهشت روز سه شنبه در بورس کالا، استایرن بوتادین رابر 468 - 667 میلیون ريال معامله شد که بندر امام در یک مورد محصول خود را 39درصد...

#بورس_کالا ۲۷ اردیبهشتروز سه شنبه در بورس کالا، استایرن بوتادین رابر ۴۶۸ - ۶۶۷ میلیون ریال معامله شد که بندر امام در یک مورد محصول خود را ۳۹درصد بالاتر از قیمت پایه فروخت.#شبصیر ABS خود را مطابق معمول ۵۶۵میلیون ریال به فروش رساند.الکیل بنزن خطی #شیران ۴۵۵.۷میلیون ریال معامله شد.محصولات #شگویا با متوسط ۲۰درصد رقابت نسبت به پایه معامله شدند.قیمت پلی اتیلن به طور میانگین ۳۳۰میلیون ریال باقی ماند.#فخوز اسلب را ۱۷۰میلیون ریال فروخت و اسفنجی به ۹۴میلیون ریال رسید.#شمش #فایرا ۷۰۲میلیون ریال فروخته شد و #شمش #فخوز ۱۵۴.۶میلیون ریال قیمت خورد.#شمش #روی #فاسمین ۸۸۷میلیون ریال معامله شد.

انتهای خبر

0
0