حامیان بورس ایران
1399/08/25
11:58
با صف خرید سنگین #خساپا #ورنا و #وساپا جاشون تو منفی تابلو نیست! و بازار میاد سراغشون

با صف خرید سنگین #خساپا


#ورنا و #وساپا جاشون تو منفی تابلو نیست! و بازار میاد سراغشونانتهای خبر

0
0