بورس۲۴
1401/04/07
14:20
رتبه بندی کارگزاران در خرداد ماه ؛ معرفی ۳۰ بروکر برتر بورس

بانک پارسیان، بانک سامان، آرمون بورس و ارگ هومن جایگاه خود را ارتقا دادند اما حافظ و صبا جهاد نزول رتبه داشتند رتبه مفید، آگاه، کاریزما، مبین سرمایه و بانک تجارت نسبت به ماه قبل تغییری نداشت

رتبه بندی کارگزاران در خرداد ماه ؛ معرفی 30 بروکر برتر بورس

بورس۲۴ : بر اساس آمارهای اعلامی از شرکت های بورس و فرابورس، جمع ارزش خرید و فروش های انجام شده در شرکت های کارگزاری (بورسی و فرابورسی) در خرداد ماه به ۲۰۹ هزار و ۸۰۲ میلیارد تومان رسید.


بیش از ۳۶ همت از این داد و ستدها در کارگزاری مفید انجام شد و نام این شرکت در رتبه نخست بیشترین ارزش معاملات انجام شده در خرداد ماه قرار گرفت. کارگزاری آگاه با ۱۹,۶ همت ارزش معامله، دومین رتبه را به خود اختصاص داد. شرکت کارگزاری کاریزما مانند ماه گذشته در جایگاه سوم قرار گرفت.


کارگزاری بانک پارسیان موفق شد با یک درجه ارتقا نسبت به ماه قبل در رتبه چهارم جای گرفت. در اردیبهشت ماه رتبه چهارم به کارگزاری حافظ رسیده بود که در خرداد به جایگاه دوزادهم تنزل داشت.


رتبه پنجم بیشترین ارزش معاملات به کارگزاری بانک سامان تعلق دارد. این شرکت در اردیبهشت در جایگاه پانزدهم قرار داشت و در خرداد توانست ۱۰ مرتبه خود را بالا بکشد.


همچون اردیبهشت ماه این ماه نیز رتبه ششم به کارگزاری مبین سرمایه اختصاص یافت. در جایگاه هفتم کارگزاری بانک تجارت جای گرفت. رتبه این شرکت نیز نسبت به اردیبهشت ماه تغییری نداشت.


رتبه هشتم خرداد ماه با ۱۰ رتبه ارتقا به کارگزاری آرمون بوس رسید که در اردیبهشت در جایگاه هجدهم این جدول قرار گرفته بود.


شرکت کارگزاری ارگ هومن در خرداد ماه توانست با جهش قابل ملاحظه ای به رتبه نهم دست یابد و صبا جهاد را که در اردیبهشت ماه در این جایگاه قرار داشت به رتبه سی این جدول رتبه بندی هدایت کند. رتبه کارگزاری ارگ هومن در اردیبهشت ۵۰ بود.


کارگزاری نهایت نگر که در اردیبهشت به رتبه هشتم دست یافته بود در خرداد با دو مرتبه افول به جایگاه دهم رسید.


کارگزار بورس
انتهای خبر

0
0