نوآوران امین
1401/01/22
10:37
#بیشترین_سرانه_خرید_حقیقی_به_فروش_حقیقی_بر_مبنای_بیشترین_ورود_نقدینگی_حقیقی_به #صنعت_خودرو_و_ساخت_قطعات #خاذین #خاهن #خاور #آمار_لحظه_ای 10:20 #سا...

#بیشترین_سرانه_خرید_حقیقی_به_فروش_حقیقی_بر_مبنای_بیشترین_ورود_نقدینگی_حقیقی_به


#صنعت_خودرو_و_ساخت_قطعات


#خاذین


#خاهن


#خاور


#آمار_لحظه_ای ۱۰:۲۰#سامانه_ذره_بین


https://www.nadpco.com/#/Zarrebin


www.nadpco.com#سبدگردانی_هوشمند_نوآوران_امین☎️۰۲۱۸۷۷۰۰۸۰۸انتهای خبر

0
0