بورسینه
1400/06/03
15:10
📌انتقال ۵درصد سهام به نمادهای «بورس»، «کالا» و «انرژی۳» مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار: 🔹براساس مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق ...

📌 انتقال ۵درصد سهام به نمادهای «بورس»، «کالا» و «انرژی۳»مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس و اوراق بهادار:


🔹براساس مصوبه اخیر سازمان بورس و اوراق بهادار و اختیار تفویض شده به مدیریت نظارت بر بورس‌ها مقرر شد پنج درصد از دارایی اشخاص در سایر نمادهای شرکت های بورس اوراق بهادار، بورس کالای ایران و بورس انرژی به نماد اصلی آنها «بورس»، «کالا» و «انرژی۳» انتقال یابد.


🔸شورای‌عالی بورس طی مصوبه‌ای مقرر کرد تا افزون بر انتقال بخشی از دارایی اشخاص به نماد اصلی بورس ها، سایر نمادها به‌جز نماد اصلی، تجمیع و در قالب یک نماد تحت‌عنوان دسته «نهادهای مالی» ایجاد شود. به بیانی دیگر، هر کدام از این شرکت‌ها، از دو نماد که مربوط به دسته «نهادهای مالی» و دسته «سایر اشخاص» خواهد بود، برخوردار می‌شوند.


🔹طبق این مصوبه، پنج درصد از دارایی اشخاص در نمادهای «کبورس»، «نبورس» به نماد اصلی شرکت بورس تهران، یعنی «بورس» و از نمادهای «اکالا»، «نکالا»، «تکالا» به نماد اصلی شرکت بورس کالا، یعنی «کالا» و از نمادهای «انرژی۱»، «انرژی۲» به نماد اصلی شرکت بورس انرژی یعنی «انرژی۳» انتقال ‌می‌یابد.👈🏻 برای مطالعه مشروح خبر کلیک کنید
انتهای خبر

0
0