تحلیل برای سود
1400/12/23
13:49
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند : ✅ خاور ✅ خصدرا ✅ لابسا ✅ وهنر

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند :✅ خاور


✅ خصدرا


✅ لابسا


✅ وهنر

انتهای خبر

0
0