نبسا
1399/08/26
09:46
بعضی دوستان هم نگران هستند که از این موج صعودی بی بهره مانده اند ببینید خیلی از سهامی که الان در بازه حداکثری مورد تقاضا میلیونی هستند از همین گروه...

بعضی دوستان هم نگران هستند که از این موج صعودی بی بهره مانده اند


ببینید خیلی از سهامی که الان در بازه حداکثری مورد تقاضا میلیونی هستند از همین گروه بودند


در همین گروه صف فروش فعلی بازار هم سهام ارزشمندی حضور دارند که ممکن است در چشم به هم زدنی از صف فروش به بازه حداکثری برسند


#بزاگرس #حسیر #میهن و دیگر سهام قفل در صف فروش عروسی به کوچه شما هم خواهد آمدانتهای خبر

0
0