حس ششم
1400/03/04
08:59
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #تپکو با حجم ۳۰۶ میلیون سهم #وبیمه با حجم ۲۸۱ میلیون سهم #وآیند با حجم ۱۶۵ میلیون سهم #وسدید با حجم ۱۲۸ میلی...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#تپکو با حجم ۳۰۶ میلیون سهم


#وبیمه با حجم ۲۸۱ میلیون سهم


#وآیند با حجم ۱۶۵ میلیون سهم


#وسدید با حجم ۱۲۸ میلیون سهم


#پتایر با حجم ۷۳ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0