نبض بازار بورس تهران (بازیگران بورس)
1399/10/07
21:49
خبر واگذاری سهام به بانکها و پرداخت 29 هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکها ، خبر خیلی مهمی است. بر اساس نمودار بالا، دولت به بانک تجارت 52 هزار م...

خبر واگذاری سهام به بانکها و پرداخت ۲۹ هزار میلیارد تومان از مطالبات بانکها ، خبر خیلی مهمی است.بر اساس نمودار بالا، دولت به بانک تجارت ۵۲ هزار میلیارد تومان، به بانک صادرات ۵۲ هزار میلیارد تومان و به بانک ملت بیش از ۱۷ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.کانال تحلیلی پارسیسانتهای خبر

0
0