کارگزاری آبان
1402/08/08
10:23
📈نمادهای #ثفارس، #ثپردیس، #وآذر، #ثرود از گروه انبوه سازی در محدوده حداکثری قیمت با اقبال خوبی از سوی خریدران مواجه شده اند.

📈نمادهای #ثفارس، #ثپردیس، #وآذر، #ثرود از گروه انبوه سازی در محدوده حداکثری قیمت با اقبال خوبی از سوی خریدران مواجه شده اند.


انتهای خبر

0
0