حس ششم
1400/04/12
08:58
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #سیناد با حجم ۴۱۴ میلیون سهم #تپکو با حجم ۲۹۶ میلیون سهم #وسدید با حجم ۸۷ میلیون سهم #ثنوسا با حجم ۴۶ میلیو...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#سیناد با حجم ۴۱۴ میلیون سهم


#تپکو با حجم ۲۹۶ میلیون سهم


#وسدید با حجم ۸۷ میلیون سهم


#ثنوسا با حجم ۴۶ میلیون سهم


#فاهواز با حجم ۴۳ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0