حس ششم
1400/02/22
08:53
📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز: #تپکو با حجم ۳۳۴ میلیون سهم #وسیستا با حجم ۱۱۹ میلیون سهم #وسگیلا با حجم ۶۹ میلیون سهم #سمگا با حجم ۶۴ میلیو...

📌بیشترین حجم عرضه در پیش‌گشایش امروز:#تپکو با حجم ۳۳۴ میلیون سهم


#وسیستا با حجم ۱۱۹ میلیون سهم


#وسگیلا با حجم ۶۹ میلیون سهم


#سمگا با حجم ۶۴ میلیون سهم


#پتایر با حجم ۶۴ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0