ایچیموکو و الیوت
1399/10/07
08:44
4 شرکت فرابورسی دارای بازارگردان می‌شوند ☸️ نمادها: #شراز، #کپرور، #لخانه و #چخزر 📆شروع بازارگردانی: از یکشنبه 7 دی‌ماه 99

۴ شرکت فرابورسی دارای بازارگردان می‌شوند
☸️ نمادها: #شراز، #کپرور، #لخانه و #چخزر📆شروع بازارگردانی: از یکشنبه ۷ دی‌ماه ۹۹

انتهای خبر

0
0