بتاسهم
1400/12/24
10:07
#لپیام پیرو پیگیری های مکرر مدیریت شرکت مبنی بر تعدیل بدهی تسهیلات بانک صادرات که بیشتر ناشی از سود و جرائم مضاعف بوده است با پرداخت معادل 27.900....

#لپیام پیرو پیگیری های مکرر مدیریت شرکت مبنی بر تعدیل بدهی تسهیلات بانک صادرات که بیشتر ناشی از سود و جرائم مضاعف بوده است با پرداخت معادل ۲۷.۹۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال کل بدهی تسهیلات بانک فوق به مبلغ۷۹.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال تسویه گردید . در ضمن طرح دعوی بر علیه شرکت صنایع جوشکاب یزد به عنوان ضامن دریافت تسهیلات این شرکت نیز با توجه به تسویه وام مختومه گردید .


انتهای خبر

0
0