کارگزاری آبان
1399/08/25
08:56
📈صف خرید خساپا 1.8 میلیارد سهم فملی 184 میلیون سهم بترانس 116 میلیون سهم اخابر 122 میلیون سهم کاما 16 میلیون سهم

📈صف خرید


خساپا ۱.۸ میلیارد سهم


فملی ۱۸۴ میلیون سهم


بترانس ۱۱۶ میلیون سهم


اخابر ۱۲۲ میلیون سهم


کاما ۱۶ میلیون سهم
انتهای خبر

0
0