نوآوران امین
1400/06/05
18:08
با هدف افزایش نقدشوندگی و شناوری سهام: 5 درصد سهام به نمادهای «#بورس»، «#کالا» و «#انرژی۳» منتقل خواهد شد ▫️براساس مصوبه اخیر سازمان بورس مقرر شد ...

با هدف افزایش نقدشوندگی و شناوری سهام:


۵ درصد سهام به نمادهای «#بورس»، «#کالا» و «#انرژی۳» منتقل خواهد شد▫️براساس مصوبه اخیر سازمان بورس مقرر شد ۵ درصد از دارایی اشخاص در سایر نمادهای شرکتهای بورس اوراق بهادار، بورس کالای ایران و بورس انرژی به نماد اصلی آنها «بورس»، «کالا» و «انرژی۳» انتقال یابد.◽️طبق این مصوبه، ۵ درصد از دارایی اشخاص در نمادهای «کبورس»، «نبورس» به نماد اصلی شرکت بورس تهران، یعنی «بورس» و از نمادهای «اکالا»، «نکالا»، «تکالا» به نماد اصلی شرکت بورس کالا، یعنی «کالا» و از نمادهای «انرژی۱»، «انرژی۲» به نماد اصلی شرکت بورس انرژی یعنی «انرژی۳» انتقال ‌می‌یابد.◻️شورای‌عالی بورس سقف ۲۰ درصدی برای انتقال سهام تعیین کرده است. در مرحله نخست، ۵ درصد انتقال مییابد و تا پایان سال و با توجه به شرایط بازار به‌صورت تدریجی به این میزان تا سقف یادشده، افزوده می‌شودTsePressانتهای خبر

0
0