کارگزاری آبان
1400/03/04
10:34
📈در میان فشار فروش حاکم بر بیمه ای ها #البرز و #آسيا با گرایشی مثبت متعادل معامله می شوند.#پارسيان و #باران نمادهای مورد توجه گروه اند.

📈در میان فشار فروش حاکم بر بیمه ای ها #البرز و #آسیا با گرایشی مثبت متعادل معامله می شوند.#پارسیان و #باران نمادهای مورد توجه گروه اند.


انتهای خبر

0
0