ایچیموکو و الیوت
1399/08/28
09:11
۲۰ مردادماه سقف شاخص ۲.۱ میلیون واحد ارزش بازار ۹۱۷۰ همت ارزش بازار #شستا در سقف ۵۰۰ همت ارزش بازار #فولاد در سقف ۵۰۰ همت ارزش بازار #شپنا در سقف ...

۲۰ مردادماه


سقف شاخص ۲.۱ میلیون واحد


ارزش بازار ۹۱۷۰ همت


ارزش بازار #شستا در سقف ۵۰۰ همت


ارزش بازار #فولاد در سقف ۵۰۰ همت


ارزش بازار #شپنا در سقف ۲۷۰ همت


ارزش بازار #خودرو در سقف ۲۴۰ همتو امروز


ارزش بازار کل ۶۰۴۰ همت


ارزش بازار #شستا ۲۳۶ همت


ارزش بازار #فولاد ۲۸۳ همت


ارزش بازار #شپنا ۱۰۹ همت


ارزش بازار #خودرو ۱۱۵ همت نقل قولانتهای خبر

0
0