نوآوران امین
1401/01/22
11:43
بیشترین های رشد و افت در مبلغ فروش اسفند نسبت به میانگین سال، در صنعت زراعت و خدمات وابسته. #زبینا #سیمرغ #زفکا #سامانه_سودیاب، #فعالیت_ماهانه: ht...

بیشترین های رشد و افت در مبلغ فروش اسفند نسبت به میانگین سال، در صنعت زراعت و خدمات وابسته.


#زبینا #سیمرغ #زفکا#سامانه_سودیاب، #فعالیت_ماهانه:


https://www.nadpco.com/PB?PerGID=۵۸www.nadpco.com


☎️۰۲۱۸۷۷۰۰۸۰۸انتهای خبر

0
0