سهم گلچین
1401/02/21
08:38
#خمحور اطلاعیه 1401/02/20 *تولید محور خودرو* 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۱ ريال سود به ازای هر سهم محقق نمود. 16 درصد کاهش...

#خمحور


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰


*تولید محور خودرو*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۴۱ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۱۶ درصد کاهش سود خالص نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#زملارد


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰


*کشاورزی و دامپروری ملارد شیر*


۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده) مبلغ ۱,۲۷۰ ریال سود به ازای هر سهم محقق نمود.


۵۶ درصد افزایش سود نسبت به دوره ی مشابه سال گذشته
#بعایق


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰


*عایق های الکتریکی پارس*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده


تصویب افزایش سرمایه از مبلغ ۴۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۸۰۰,۰۰۰ میلیون ریال (معادل ۱۰۰درصد)


۶۲ ٪از محل سود انباشته،۳۸٪از محل مطالبات و آورده ی نقدی
#سخزر


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۲۰


*سیمان خزر*


خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه


سود نقدی هر سهم: ۲,۲۶۵ ریال


درصد تقسیم سود: ۹۳ درصدانتهای خبر

0
0