حس ششم
1400/03/19
09:00
📌بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز: #باران با حجم ۷۴ میلیون سهم #خاور با حجم ۲۸ میلیون سهم #وسلرستا با حجم ۲۲ میلیون سهم #فروی با حجم ۱۶ میلیون...

📌بیشترین حجم تقاضا در پیش‌گشایش امروز:#باران با حجم ۷۴ میلیون سهم


#خاور با حجم ۲۸ میلیون سهم


#وسلرستا با حجم ۲۲ میلیون سهم


#فروی با حجم ۱۶ میلیون سهم


#سپاس با حجم ۱۵ میلیون سهم
#نبض_بازار

انتهای خبر

0
0