تحلیل برای سود
1400/07/17
12:51
🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند : ✅ قجام ✅ بمیلا ✅ ولیز ✅ قاسم

🗒لیست سهم هایی که برای سرخطی فردا مناسب هستند :✅ قجام


✅ بمیلا


✅ ولیز


✅ قاسم

انتهای خبر

0
0