کارگزاری آبان
1400/07/14
10:39
📈رایانه ای ها نیز نوسانی معامله می شوند.#توسن و #سپيدار با افزایش تقاضا همراه اند.#آپ, #تاپكيش, #رانفور, #مرقام و #رافزا مثبت و متعادل اند.#سيستم, ...

📈رایانه ای ها نیز نوسانی معامله می شوند.#توسن و #سپیدار با افزایش تقاضا همراه اند.#آپ, #تاپکیش, #رانفور, #مرقام و #رافزا مثبت و متعادل اند.#سیستم, #پرداخت, #افرا, #رتاپ و #سپ با افت قیمت تعادل میان خریداران و فروشندگان را تجربه می کنند.


انتهای خبر

0
0