وفابورس
1399/08/26
11:25
خروجی #فیلتر که نیاز به برسی تکنیکالی داره امکان داره تغییر فاز قیمتی رو سقف باشه و خالی کرده باشن #حپارسا #غدیس #فجوش

خروجی #فیلتر که نیاز به برسی تکنیکالی داره امکان داره تغییر فاز قیمتی رو سقف باشه و خالی کرده باشن


#حپارسا #غدیس #فجوشانتهای خبر

0
0