خودرو

ایران‌ خودرو

1400/07/26 11:17:26
پایانی:1,699
(-0.29%)
آخرین:1,702
(-0.11%)

تعداد معاملات:5,319
حجم:151M
ارزش معاملات:258B
حجم مبنا:70.42M
1,6191,789
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
3143,426
1,702
1,703
333,3377
21930,904
1,701
1,704
67,5165
511,457,052
1,700
1,705
157,8643
127,291,741(83%)
1,936(100%)
حجمحقیقیتعداد
144,184,031(94%)
2,011(100%)
26,099,876(17%)
8(0%)
حجمحقوقیتعداد
9,207,586(6%)
8(0%)
سرانه خرید حقیقی: 111,709,022 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.92سرانه فروش حقیقی: 121,814,355 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.09
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
8
خنثی
18
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
5
خنثی
14
فروش

نوسان‌گرها

فروش قوی
1
خرید
3
خنثی
4
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت37986958611,233-
حمایت21,2331,1819161,486-
حمایت11,4611,3589711,6435,050
P1,8961,8441,8961,896-
مقاومت12,1242,0212,4082,1495,150
مقاومت22,5592,5072,4632,306-
مقاومت32,7872,6842,5182,559-


آخرین اخبار خودرو

نمایش اخبار قدیمی‌تر