بورس۲۴
1403/04/20
18:13
دلیل تغییرات سود عملیاتی "ومهان" چه بود؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در خصوص دلایل تغییر سود عملیاتی دوره ۳ ماهه نخست ۱۴۰۳نسبت به دوره مشابه سال قبل اظهار را توضیح داد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان در خصوص دلایل تغییر سود عملیاتی دوره ۳ ماهه نخست ۱۴۰۳نسبت به دوره مشابه سال قبل اظهار داشت: دلیل کاهش سود عملیاتی دوره میانی ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳.۰۳.۳۱ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ناشی از کاهش سود فروش سرمایه گذاری های با توجه به شرایط بازار سرمایه در طی دوره مزبور بوده است.

و
انتهای خبر

0
0