تپکو

تولیدتجهیزات‌سنگین‌هپکو

1400/07/04 04:54:35
پایانی:2,284
(-23.89%)
آخرین:2,310
(-23.02%)

تعداد معاملات:8,532
حجم:127M
ارزش معاملات:291B
حجم مبنا:8.44M
2,2802,420
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
522,394,229
2,352
2,352
584,79627
225,200
2,300
2,380
20,0001
140,000
2,291
2,396
3,0001
119,556,028(94%)
1,563(100%)
حجمحقیقیتعداد
126,863,767(99%)
3,019(100%)
7,952,000(6%)
4(0%)
حجمحقوقیتعداد
644,261(1%)
6(0%)
سرانه خرید حقیقی: 174,706,313 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.82سرانه فروش حقیقی: 95,977,755 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.55
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
3
خرید
7
خنثی
17
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
4
خنثی
15
فروش

نوسان‌گرها

خرید
3
خرید
3
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت3-1,697-2,187-1,437291-
حمایت229146-1,1871,436-
حمایت11,300811-9372,1446,870
P3,2893,0443,2893,289-
مقاومت14,2983,8095,5574,4346,940
مقاومت26,2876,0425,8075,142-
مقاومت37,2966,8076,0576,287-


آخرین اخبار تپکو

نمایش اخبار قدیمی‌تر