یارا

صندوق س. آریا-د

1402/09/06 09:11:59
پایانی:15,647
(0.06%)
آخرین:15,648
(0.07%)

تعداد معاملات:7
حجم:96,260
ارزش معاملات:1.5B
حجم مبنا:1
14,07417,200
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
114,935,686
15,647
15,648
2,998,0541
1200,000
15,646
15,649
200,0001
1200,000
15,645
15,650
200,0001
31,946(33%)
1(50%)
حجمحقیقیتعداد
94,314(98%)
3(75%)
64,314(67%)
1(50%)
حجمحقوقیتعداد
1,946(2%)
1(25%)
سرانه خرید حقیقی: 499,859,062 تومانقدرت خرید حقیقی: 1.02سرانه فروش حقیقی: 491,910,386 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.98


آخرین اخبار یارا

نمایش اخبار قدیمی‌تر