میکر

رمزارز - رتبه
قیمت :
76,244,503 تومان
$1,491 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

1,515
1,557

1,275
1,287

1,538
1,544

1,532
1,550

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

آخرین اخبار میکر

نمایش اخبار قدیمی‌تر