میکر

رمزارز - رتبه 59
قیمت :
23,426,815 تومان
$978 
1%-

معاملات روزانه$30,724,801
حجم بازار$716,709,032
سکه در گردش977,631
عرضه کل977,631

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.2%+
1%-
+7.9%+

آخرین اخبار میکر

نمایش اخبار قدیمی‌تر