کرو دائو توکن

رمزارز - رتبه 60
قیمت :
123,976 تومان
$4.00 
+1.1%+

معاملات روزانه$363,168,075
حجم بازار$1,944,268,216
سکه در گردش452,581,276
عرضه کل1,673,796,426

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.1%-
+1.1%+
11.7%-