پنکیک سواپ

رمزارز - رتبه 71
قیمت :
131,063 تومان
$4.00 
4.4%-

معاملات روزانه$50,900,285
حجم بازار$617,773,085
سکه در گردش145,446,329
عرضه کل322,626,428

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

122,985
131,000

131,927
133,342

131,461
132,966

127,747
136,337

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.9%-
4.4%-
+0.4%+

آخرین اخبار پنکیک سواپ

نمایش اخبار قدیمی‌تر