پنکیک سواپ

رمزارز - رتبه 50
قیمت :
305,896 تومان
$10.00 
+4.4%+

معاملات روزانه$144,165,428
حجم بازار$2,832,361,121
سکه در گردش260,210,138
عرضه کل260,210,138

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

10.54
11.15

10.45
10.88

10.84
11.17

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.2%-
+4.4%+
3.2%-