آیوتا

رمزارز - رتبه 54
قیمت :
تومان
$ 
0.8%-

معاملات روزانه$24,109,486
حجم بازار$976,700,391
سکه در گردش2,779,530,283
عرضه کل2,779,530,283

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

1.2%-
0.8%-
+4.6%+