مونرو

رمزارز - رتبه 24
قیمت :
7,700,904 تومان
$145 
1%-

معاملات روزانه$54,557,790
حجم بازار$2,614,061,401
سکه در گردش18,289,788
عرضه کل18,289,788

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

6,969,030
7,403,195

7,041,000
8,173,000

7,073,781
7,177,100

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0%-
1%-
2.4%-

آخرین اخبار مونرو

نمایش اخبار قدیمی‌تر