مونرو

رمزارز - رتبه 29
قیمت :
5,064,739 تومان
$163 
2.4%-

معاملات روزانه$145,593,886
حجم بازار$2,963,133,504
سکه در گردش18,159,964
عرضه کل18,159,964

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

4,981,000
5,151,000

5,079,055
5,114,580

5,027,052
5,110,000

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.4%+
2.4%-
+1.5%+

آخرین اخبار مونرو

نمایش اخبار قدیمی‌تر