مونرو

رمزارز - رتبه 42
قیمت :
5,704,000 تومان
$213 
+1.8%+

معاملات روزانه$165,504,177
حجم بازار$3,702,641,103
سکه در گردش18,065,713
عرضه کل18,065,713

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

5,640,826
5,803,387

5,500,000
5,868,000

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.2%+
+1.8%+
3.6%-