هدرا هش گراف

رمزارز - رتبه 33
قیمت :
تومان
$ 
+7%+

معاملات روزانه$116,460,700
حجم بازار$4,921,974,786
سکه در گردش18,092,792,421
عرضه کل50,000,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

+0.4%+
+7%+
4.8%-

آخرین اخبار هدرا هش گراف

نمایش اخبار قدیمی‌تر