هدرا هش گراف

رمزارز - رتبه 34
قیمت :
2,551 تومان
$0 
+0.8%+

معاملات روزانه$14,976,980
حجم بازار$1,541,546,265
سکه در گردش31,627,399,939
عرضه کل50,000,000,000

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

2,372
2,519

2,410
2,446

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

0.2%-
+0.8%+
3.1%-

آخرین اخبار هدرا هش گراف

نمایش اخبار قدیمی‌تر