یونی سواپ

رمزارز - رتبه
قیمت :
337,236 تومان
$6.00 
-

معاملات روزانه$-
حجم بازار$-
سکه در گردش-
عرضه کل-

قیمت لحظه‌ای

کارگزاری
قیمت خرید
قیمت فروش

325,324
342,311

210,592
212,581

337,000
342,000

339,840
341,230

339,444
341,564

339,432
342,563

340,440
341,885

یک ساعت
یک روز
هفت روز

نرخ تغییرات

-
-
-

عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
22
خرید
7
خنثی
2
فروش

میانگین متحرک‌ها

خرید قوی
18
خرید
4
خنثی
1
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
4
خرید
3
خنثی
1
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت33344-
حمایت24444-
حمایت1554520
P6666-
مقاومت1778620
مقاومت28897-
مقاومت39998-

آخرین اخبار یونی سواپ

نمایش اخبار قدیمی‌تر