ویستا

صندوق س. ویستا -س

1402/09/06 09:12:39
پایانی:18,936
(0%)
آخرین:18,906
(-0.15%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
17,04320,829
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
15,387
18,555
18,941
30,0001
126,918
18,554
18,942
40,0001
1500,000
18,553
18,943
50,0001


آخرین اخبار ویستا

نمایش اخبار قدیمی‌تر