ویستا

صندوق س. ویستا -س

1401/05/22 06:56:34
پایانی:11,745
(0%)
آخرین:11,751
(0.05%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
10,57112,919
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
5484,632
11,751
11,998
1,0001
101,000,000
11,750
12,000
22,6601
141,400,000
11,749
12,049
4191
2,340(5%)
1(50%)
حجمحقیقیتعداد
41,618(95%)
3(75%)
41,618(95%)
1(50%)
حجمحقوقیتعداد
2,340(5%)
1(25%)
سرانه خرید حقیقی: 27,483,300 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.17سرانه فروش حقیقی: 162,934,470 تومانقدرت فروش حقیقی: 5.93


آخرین اخبار ویستا

نمایش اخبار قدیمی‌تر