انتخاب

گروه انتخاب الکترونیک آرمان

1402/09/06 09:01:18
پایانی:26,350
(-0.56%)
آخرین:26,200
(-1.13%)

تعداد معاملات:3
حجم:774
ارزش معاملات:20.4M
حجم مبنا:1
24,65028,350
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
1380
26,500
26,800
43,6583
1200
26,250
26,850
9,7306
148,975
26,200
26,900
5,3963
187(24%)
1(50%)
حجمحقیقیتعداد
774(100%)
3(100%)
587(76%)
1(50%)
حجمحقوقیتعداد
0(0%)
0(0%)
سرانه خرید حقیقی: 4,927,450 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.72سرانه فروش حقیقی: 6,798,300 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.38
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
1
خرید
0
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
0
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت321,60021,60022,07522,550-
حمایت222,55022,55022,23323,275-
حمایت123,50023,50022,39123,72473,000
P24,45024,45024,45024,450-
مقاومت125,40025,40026,50825,17574,350
مقاومت226,35026,35026,66625,624-
مقاومت327,30027,30026,82526,350-


آخرین اخبار انتخاب

نمایش اخبار قدیمی‌تر