انتخاب

گروه انتخاب الکترونیک آرمان

1402/03/02 09:07:10
پایانی:34,500
(-0.14%)
آخرین:34,400
(-0.43%)

تعداد معاملات:70
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
32,15036,950
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
34,038
34,400
34,550
6,9635
13,000
34,350
34,900
10,3113
68,612
34,300
34,950
18,7093
50,831(21%)
32(94%)
حجمحقیقیتعداد
46,883(92%)
22(96%)
192,318(79%)
2(6%)
حجمحقوقیتعداد
3,948(8%)
1(4%)
سرانه خرید حقیقی: 54,802,171 تومانقدرت خرید حقیقی: 0.75سرانه فروش حقیقی: 73,521,068 تومانقدرت فروش حقیقی: 1.34
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
خرید قوی
1
خرید
0
خنثی
0
فروش

میانگین متحرک‌ها

خنثی
0
خرید
0
خنثی
0
فروش

نوسان‌گرها

خرید قوی
1
خرید
0
خنثی
0
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت321,60021,60022,07522,550-
حمایت222,55022,55022,23323,275-
حمایت123,50023,50022,39123,72473,000
P24,45024,45024,45024,450-
مقاومت125,40025,40026,50825,17574,350
مقاومت226,35026,35026,66625,624-
مقاومت327,30027,30026,82526,350-


آخرین اخبار انتخاب

نمایش اخبار قدیمی‌تر