ويسرو

ص.ج.سرو رشد پايداريكم 50%تاديه

1402/09/06 09:12:39
پایانی:600,000
(0%)
آخرین:600,000
(0%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
540,000660,000
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
000
610,000
5,0001
000
660,000
5,0001
000000


آخرین اخبار ویسرو

نمایش اخبار قدیمی‌تر