نگین

ص.س. زمین و ساختمان نگین شهرری

1402/09/05 11:31:17
پایانی:91,080
(0%)
آخرین:91,070
(-0.01%)

تعداد معاملات:0
حجم:0
ارزش معاملات:0
حجم مبنا:1
81,980100,180
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
2209
91,200
93,790
601
11,500
91,070
93,800
1,5001
11,500
90,500
94,000
1,5001


آخرین اخبار نگین

نمایش اخبار قدیمی‌تر