تملت

تامين سرمايه بانك ملت

1400/07/29 05:16:15
پایانی:3,945
(-0.15%)
آخرین:3,920
(-0.78%)

تعداد معاملات:752
حجم:3.75M
ارزش معاملات:14.8B
حجم مبنا:4.4M
3,7544,148
تعدادحجمخریدفروشحجمتعداد
11,367
3,920
3,938
2,2904
11,300
3,901
3,950
1,4703
26,382
3,900
3,951
53,7306
2,504,423(67%)
155(99%)
حجمحقیقیتعداد
3,705,759(99%)
500(100%)
1,250,000(33%)
2(1%)
حجمحقوقیتعداد
48,664(1%)
2(0%)
سرانه خرید حقیقی: 63,741,604 تومانقدرت خرید حقیقی: 2.18سرانه فروش حقیقی: 29,238,438 تومانقدرت فروش حقیقی: 0.46
عقربه‌های تحلیل تکنیکال، امتیاز سهم را، بر اساس محبوب‌ترین و رایج‌ترین اندیکاتورها مانند میانگین حرکتی، اوسیلاتورها و خطوط مقاومت و حمایت نشان می‌دهد. سعی کنید از تحلیل تکنیکال در کنار تحلیل بنیادی و اخبار سهم استفاده کنید.
خلاصه کل
خنثیفروشخریدفروش قویخرید قوی
فروش قوی
1
خرید
12
خنثی
14
فروش

میانگین متحرک‌ها

فروش قوی
0
خرید
7
خنثی
12
فروش

نوسان‌گرها

فروش
1
خرید
5
خنثی
2
فروش
نوسان‌گر
ناممقدارمعنی
بیشتر...
میانگین متحرک
ناممقدارمعنی
بیشتر...
حجم
ناممقدارمعنی
بیشتر...
مقاومت و حمایت
کلاسیکوودیکاماریلافیبوناچیDM
حمایت36513099112,197-
حمایت22,1972,0261,1113,116-
حمایت13,0582,7161,3123,68411,720
P4,6044,4334,6044,604-
مقاومت15,4655,1236,5275,52311,880
مقاومت27,0116,8406,7286,091-
مقاومت37,8727,5306,9287,011-


آخرین اخبار تملت

نمایش اخبار قدیمی‌تر