بتاسهم
1401/04/01
14:03
شفاف_سازی #توریل انعقاد قرارداد مهم موضوع قرارداد: واگذاری بخشی از پرتفوی سهام شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام )به بانک سینا ...

شفاف_سازی


#توریل


انعقاد قرارداد مهم


موضوع قرارداد: واگذاری بخشی از پرتفوی سهام شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی عام )به بانک سینا طی صلح نامه شماره۰۱/۵۸۵۲۴ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۳۱


مبلغ قرارداد: ۳,۹۳۰,۲۶۱ میلیون ریالانتهای خبر

0
0