کارگزاری آبان
1400/12/14
09:50
📊#بجهرم اطلاعیه 1400/12/14 *توسعه مولد نیروگاهی جهرم* افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ موضوع مزایده:ب...

📊#بجهرم


اطلاعیه ۱۴۰۰/۱۲/۱۴


*توسعه مولد نیروگاهی جهرم*


افشای اطلاعات بااهمیت - (برگزاری مزایده - گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹


موضوع مزایده:برگزاری مزایده - فروش یک واحد آپارتمان واقع در خیابان نیاوران کوچه مینا کوچه گرجستانی کوی بهزادی مجتمع مسکونی پارمیس پارک پلاک ۴


تاریخ برگزاری مزایده:۱۴۰۰/۱۲/۱۴
انتهای خبر

0
0