کانال کدال
1400/07/17
10:41
📊 نماد : شزنگ 📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تحصیل سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰ 🏭 شرکت: تجهيز نيروي زنگان...

📊 نماد : شزنگ📑 عنوان: افشای اطلاعات بااهمیت - (سایر اطلاعات بااهمیت - تحصیل سهام- گروه ب) منتهی به سال مالی ۱۴۰۰/۰۸/۳۰🏭 شرکت: تجهیز نیروی زنگان✍🏻 موضوع افشاء : سایر اطلاعات بااهمیت - تحصیل سهام- گروه ب📋شرح رویداد تحصیل سهام با توجه به فایل پیوست.
📋 مشاهده اطلاعیه📥 دریافت اطلاعیه ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #شزنگ #افشای_اطلاعات ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ کانال کدال⬇️⬇️ 🆔

انتهای خبر

0
0