کدال۳۶۰
1401/03/07
13:45
#قشکر #گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_1_ماهه منتهی به 1401/02/31(اصلاحیه) ▪️ شرکت شکر طی عملکرد 1 ماهه منتهی به 1401/02/31 معادل 20,660 میلیون ریال از...

#قشکر


#گزارش_فعالیت_ماهانه #دوره_۱_ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱(اصلاحیه)



▪️ شرکت شکر طی عملکرد ۱ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۳۱ معادل ۲۰,۶۶۰ میلیون ریال از محصولات خود را به فروش رسانده است که نسبت به دوره ۱ ماهه مشابه سال قبل ۱۳۰۸٪ افزایش داشته است.



▪️«قشکر» با سرمایه ثبت شده ۲,۴۶۰,۰۹۳ میلیون ریال طی عملکرد ۸ ماهه سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ مبلغ ۲,۰۷۱,۳۷۶ میلیون ریال درآمد فروش داشته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲۲٪ رشد داشته است.



۱۴۰۱-۰۳-۰۷ ۱۳:۴۵:۲۰ (۸۸۸۵۴۴)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_ir



انتهای خبر

0
0