کدال۳۶۰
1399/08/26
08:24
#چخزر تغییر نشانی با توجه به صورتجلسه پیوست شده شرکت صنایع چوب خزر کاسپین آدرس ثبتی خود را اصلاح کرده است 1399-08-26 08:24:45 (681089) ➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️...

#چخزر


تغییر نشانیبا توجه به صورتجلسه پیوست شده شرکت صنایع چوب خزر کاسپین آدرس ثبتی خود را اصلاح کرده است۱۳۹۹-۰۸-۲۶ ۰۸:۲۴:۴۵ (۶۸۱۰۸۹)


➖➖➖➖⬇️⬇️⬇️⬇️


@Codal۳۶۰_irانتهای خبر

0
0