کارگزاری آبان
1401/02/19
09:46
📊#تمحرکه اطلاعیه 1401/02/19 *ماشین سازی نیرو محرکه* پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه از مبلغ 121,843 میلیو...

📊#تمحرکه


اطلاعیه ۱۴۰۱/۰۲/۱۹


*ماشین سازی نیرو محرکه*


پیشنهاد هیئت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه


از مبلغ ۱۲۱,۸۴۳ میلیون ریال به مبلغ ۳۵۵,۱۷۱ میلیون ریال (معادل ۱۹۱درصد)


از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها به منظور اصلاح ساختار مالی و خروج از شمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت
انتهای خبر

0
0