بورس۲۴
1402/08/30
17:36
«ثپردیس» سال مالی خود را چگونه سپری کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور سود خالصی معادل ۵۲ میلیارد تومان محقق نمود. بررسی گزارش این شرکت حاکی از کاهش ۶۹درصدی سود در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه قبل می باشد.

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس در ۱۲ ماهه منتهی به شهریور سود خالصی معادل ۵۲ میلیارد تومان محقق نمود. بررسی گزارش این شرکت حاکی از کاهش ۶۹درصدی سود در ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ نسبت به دوره مشابه قبل می باشد.یب
انتهای خبر

0
0