بورس۲۴
1401/04/08
10:11
آیا می دانید آخرین وضعیت سود و زیان «شکام» چگونه است؟

به گزارش کدال نگر بورس ۲۴،شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.

آیا می دانید آخرین وضعیت سود و زیان «شکام» چگونه است؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز صورت های مالی حسابرسی شده ۱۲ ماهه خود را منتشر کرد.


بر اساس اطلاعات منتشر شده در سامانه کدال شرکت صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز در پروسه زمانی ذکر شده برای هر سهم ۴۰۱۶ ریال سود شناسایی کرده است. که نسبت به مدت مشابه قبل ۱۸۰ درصد افزایش داشته است .


مجموع سود خالص این شرکت به ۳۶۱ میلیارد تومان رسید.این در حالیست که ۴۹۶ میلیارد تومان سود ناخالص داشته که نسبت به دوره مشابه قبل ۱۵۱ درصد افزایش پیدا کرده است. در نهایت مجموع سود خالص شرکت ۳۶۱ میلیارد تومان بوده که نسبت به دوره مشابه گذشته ۱۸۰ درصد افزایش را شاهد بوده افزون بر این شرکت ۴۷۸ میلیارد تومان سود عملیاتی داشته که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش ۱۷۸ درصدی را نشان می دهد.


شکام
انتهای خبر

0
0