بورس پلنر
1401/02/28
11:01
#شوینده(تایم فریم هفتگی) همگام با رشد 33 درصد قیمت نسبت به نمودار قبلی، ابر کمو نیز در آستانه چرخش از وضعیت نزولی به صعودی قرار گرفته است، لذا مادا...

#شوینده (تایم فریم هفتگی)


همگام با رشد ۳۳ درصد قیمت نسبت به نمودار قبلی، ابر کمو نیز در آستانه چرخش از وضعیت نزولی به صعودی قرار گرفته است، لذا مادامیکه موج افزایشی شکل گرفته در نمودار فوق حفظ گردد میتواند با گذر از مقاومت ۲۷۰۷۶ ریال طی یک روند میان مدت تا هدف ۳۹۱۳۶ ریال رشد کند.حد ضرر کنونی؛ ۱۹۳۲۲ ریال۱۴۰۱/۲/۲۸@bourse_planner۱انتهای خبر

0
0